سرور مجازی کانادا

رم 256 مگابایت کانادا
 • 256 مگابایت رم
 • 1Core سی پی یو
 • 20 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1گیگ پورت
 • انـتخـابی سیستم عامل
 • VMware Esxi 5.0 مجازی ساز
 • کانادا موقعیت سرور
 • ارایه میشود پنل ریبوت
 • یک تا 4 ساعت تحویل
رم 512 مگابایت کانادا
 • 512 مگابایت رم
 • 1Core سی پی یو
 • 30 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1گیگ پورت
 • انـتخـابی سیستم عامل
 • VMware Esxi 5.0 مجازی ساز
 • کانادا موقعیت سرور
 • ارایه میشود پنل ریبوت
 • یک تا 4 ساعت تحویل
رم 1گیگ کانادا
 • 1024 مگابایت رم
 • 1Core سی پی یو
 • 40 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1 گیگ پورت
 • انـتخـابی سیستم عامل
 • VMware Esxi 5.0 مجازی ساز
 • کانادا موقعیت سرور
 • ارایه میشود پنل ریبوت
 • یک تا 4 ساعت تحویل
رم 2 گیگ کانادا
 • 2048 مگابایت رم
 • 1Core سی پی یو
 • 70 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1گیگ پورت
 • انـتخـابی سیستم عامل
 • VMware Esxi 5.0 مجازی ساز
 • کانادا موقعیت سرور
 • ارایه میشود پنل ریبوت
 • یک تا 4 ساعت تحویل
رم4 گیگ کانادا
 • 4 گیگابایت رم
 • 2Core سی پی یو
 • 100 گیگابایت هارد
 • 1 گیگ پورت
 • نامحدود پهنا باند
 • انـتخـابی سیستم عامل
 • VMware Esxi 5.0 مجازی ساز
 • کانادا موقعیت سرور
 • ارایه میشود پنل ریبوت
 • یک تا 4 ساعت تحویل
رم 1 گیگ کانادا - اختصاصی
 • 1024 مگابایت رم
 • 2Core سی پی یو
 • 50 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1 گیگ پورت
 • انـتخـابی سیستم عامل
 • VMware Esxi 5.0 مجازی ساز
 • کانادا موقعیت سرور
 • ارایه میشود پنل ریبوت
 • یک تا 4 ساعت تحویل
رم 2 گیگ کانادا - اختصاصی
 • 2048 مگابایت رم
 • 2Core سی پی یو
 • 100 گیگابایت هارد
 • نامحدود پهنا باند
 • 1گیگ پورت
 • انـتخـابی سیستم عامل
 • VMware Esxi 5.0 مجازی ساز
 • کانادا موقعیت سرور
 • ارایه میشود پنل ریبوت
 • یک تا 4 ساعت تحویل

Powered by WHMCompleteSolution